Biofokus litteratur

Oversikt over Biofokus sin digitale rapportserie

Lenke for nedlasting av rapportene i PDF format ligger bak rapportnummeret. Se http://www.biofokus.no/Publikasjoner/publikasjoner.htm for mer om litteratur.

År Rapport nr. Tittel Forfatter(e)
2018 BioFokusNotat 2018-60 Konsekvenser av nedtapping av Svarttjern i Drammen og Lier kommuner, Buskerud Blindheim, T.
2018 BioFokusNotat 2018-59 Kartlegging av fremmede trær i Langesundstangen naturreservat og søk etter sprikesøtgras i Olsen, K.M.
2018 BioFokusNotat 2018-58 Skjøtselsplan for slåttemark 2018 — Fleskebakken i Vesetdalen, Nes kommune, Oslo og Akershus Jansson, U.
2018 BioFokusNotat 2018-57 Kartlegging av råtetvebladmose (Scapania carinthiaca) 2018 Høitomt, T og Brynjulvsrud, J.G.
2018 BioFokusNotat 2018-56 Skjøtselsplan for slåttemark 2018 - revidert plan for Sandbukta, Frogn kommune, Oslo og Akershus Jansson, U.
2018 BioFokusNotat 2018-55 Naturverdier i tilknytning til et massedeponi ved Stokkeråsen i Røyken kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-54 Biologiske undersøkelser i forbindelse med utbygging i Ljabruveien 98, Oslo Kommune Olsen, M.
2018 BioFokusNotat 2018-53 Kartlegging av Herbertus norenus i Lysefjorden, Rogaland, 2018 Olsen, M. og Blindheim, T.
2018 BioFokusNotat 2018-52 Skjøtselsplan for slåttemark 2018 Naturhuset, Bærum kommune, Oslo og Akershus Thylén, A.
2018 BioFokusNotat 2018-51 Skjøtselsplan for slåttemark 2018 Syverstadbråten sør, Asker kommune, Oslo og Akersh Thylén, A.
2018 BioFokusNotat 2018-50 Søk etter storblålibelle Orthetrum cancellatum i Grenland, Telemark i 2018 Olsen, K.M.
2018 BioFokusNotat 2018-49 Naturverdier på Marienlyst i Oslo 2018 Olberg, S.
2018 BioFokusNotat 2018-48 Naturverdier i Kvanndalen i Granvin herad Høitomt, T. og Klepsland J.T.
2018 BioFokusNotat 2018-48 Naturverdier i Kvanndalen i Granvin herad Høitomt, T. og Klepsland J.T.
2018 BioFokusNotat 2018-48 Naturverdier i Kvanndalen i Granvin herad Høitomt, T. og Klepsland J.T.
2018 BioFokusNotat 2017-45 Biologiske undersøkelser i forbindelse med planarbeid ved Frøtvedtåsen, Åros i Røyken kommune Jansson, U.
2018 BioFokusNotat 2017-45 Biologiske undersøkelser i forbindelse med planarbeid ved Frøtvedtåsen, Åros i Røyken kommune Jansson, U.
2018 BioFokusNotat 2018-44 Naturverdier i tilknytning til ridestien Nordhaug ? Ankerveien i Bærum kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-44 Naturverdier i tilknytning til ridestien Nordhaug ? Ankerveien i Bærum kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-44 Naturverdier i tilknytning til ridestien Nordhaug ? Ankerveien i Bærum kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-44 Naturverdier i tilknytning til ridestien Nordhaug ? Ankerveien i Bærum kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-44 Naturverdier i tilknytning til ridestien Nordhaug ? Ankerveien i Bærum kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-44 Naturverdier i tilknytning til ridestien Nordhaug ? Ankerveien i Bærum kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-44 Naturverdier i tilknytning til ridestien Nordhaug ? Ankerveien i Bærum kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-44 Naturverdier i tilknytning til ridestien Nordhaug ? Ankerveien i Bærum kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-36 Løpebillen Dyschirius impunctipennis på Søndre Sandøy, Hvaler Olberg, S.
2018 BioFokusNotat 2018-36 Løpebillen Dyschirius impunctipennis på Søndre Sandøy, Hvaler Olberg, S.
2018 BioFokusNotat 2018-36 Løpebillen Dyschirius impunctipennis på Søndre Sandøy, Hvaler Olberg, S.
2018 BioFokusNotat 2018-36 Løpebillen Dyschirius impunctipennis på Søndre Sandøy, Hvaler Olberg, S.
2018 BioFokusNotat 2018-36 Løpebillen Dyschirius impunctipennis på Søndre Sandøy, Hvaler Olberg, S.
2018 BioFokusNotat 2018-31 Naturverdier i tilknytning til Støttumåsen i Enebakk kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-31 Naturverdier i tilknytning til Støttumåsen i Enebakk kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-29 Naturverdier i tilknytning til Ørajordet i Son, Vestby kommune Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-28 Kartlegging av naturverdier ved Store Årosvei 38 Olsen, M.
2018 BioFokusNotat 2018-28 Kartlegging av naturverdier ved Store Årosvei 38 Olsen, M.
2018 BioFokusNotat 2018-17 Kartlegging av hule eiker i planområdet Lønnebakke, Porsgrunn kommune Brynjulvsrud, J.G.
2018 BioFokusNotat 2018-17 Kartlegging av hule eiker i planområdet Lønnebakke, Porsgrunn kommune Brynjulvsrud, J.G.
2018 BioFokusNotat 2018-15 Moseregistreringer i et planområde ved Radiumhospitalet i nedre deler av Mærradalen Høitomt, T.
2018 BioFokusRapport 2018-15 Skjøtselsplan for truede insekter ved Magnor motocrossbane, Eidskog, Hedmark Thylén, A. og Olsen, K.M.
2018 BioFokusRapport 2018-15 Skjøtselsplan for truede insekter ved Magnor motocrossbane, Eidskog, Hedmark Thylén, A. og Olsen, K.M.
2018 BioFokusRapport 2018-14 Naturfaglige registreringer i forbindelse med planlegging av ny vannforsyning fra Tyrifjorden til Oslo Høitomt, L.E., Lønnve, O.J. og Olberg, S.
2018 BioFokusRapport 2018-14 Naturfaglige registreringer i forbindelse med planlegging av ny vannforsyning fra Tyrifjorden til Oslo Høitomt, L.E., Lønnve, O.J. og Olberg, S.
2018 BioFokusNotat 2018-13 Hule eiker på tre lokaliteter i Hurum og Kongsberg Olberg, S.
2018 BioFokusNotat 2018-13 Hule eiker på tre lokaliteter i Hurum og Kongsberg Olberg, S.
2018 BioFokusNotat 2018-12 Undersøkelse av biologiske verdier i Asker terrasse i Asker Olberg, S.
2018 BioFokusRapport 2018-11 Ravinekartlegging i Nes kommune 2017 Lønnve, O. J. og Jansson, U.
2018 BioFokusRapport 2018-11 Ravinekartlegging i Nes kommune 2017 Lønnve, O. J. og Jansson, U.
2018 BioFokusRapport 2018-11 Ravinekartlegging i Nes kommune 2017 Lønnve, O. J. og Jansson, U.
2018 BioFokusRapport 2018-11 Ravinekartlegging i Nes kommune 2017 Lønnve, O. J. og Jansson, U.
2018 BioFokusRapport 2018-11 Ravinekartlegging i Nes kommune 2017 Lønnve, O. J. og Jansson, U.
2018 BioFokusRapport 2018-9 Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2017 Høitomt, L.E. og Blindheim, T. (Red.)
2018 BioFokusRapport 2018-9 Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2017 Høitomt, L.E. og Blindheim, T. (Red.)
2018 BioFokusRapport 2018-8 Kartlegging av kalkskog i Oppland 2017 Høitomt, T. (red).
2018 BioFokusNotat 2018-7 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten ungdomsskole Olsen, M.
2018 BioFokusNotat 2018-7 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten ungdomsskole Olsen, M.
2018 BioFokusNotat 2018-6 Kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for Lindbäckdammen, Oslo kommune Høitomt, L.E. og Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-6 Kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for Lindbäckdammen, Oslo kommune Høitomt, L.E. og Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-6 Kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for Lindbäckdammen, Oslo kommune Høitomt, L.E. og Lønnve, O.J.
2018 BioFokusRapport 2018-5 Kartlegging av kulturlandskap i Gvammen, Hjartdal 2017 Reiso, S., Thylén, A. og Blindheim, T.
2018 BioFokusNotat 2018-4 Erfaringer med naturtypekartlegging etter NiN-systemet i perioden 2015-2017 Blindheim, T., Gaarder, G., Høitomt, T. & Thylén, A.
2018 BioFokusNotat 2018-4 Erfaringer med naturtypekartlegging etter NiN-systemet i perioden 2015-2017 Blindheim, T., Gaarder, G., Høitomt, T. & Thylén, A.
2018 BioFokusNotat 2018-3 Kartlegging av naturverdier i forbindelse med planlagt vannforsyningsanlegg ved Vefsrud i Lier og Hole kommuner Høitomt, L.E. og Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-3 Kartlegging av naturverdier i forbindelse med planlagt vannforsyningsanlegg ved Vefsrud i Lier og Hole kommuner Høitomt, L.E. og Lønnve, O.J.
2018 BioFokusNotat 2018-3 Kartlegging av naturverdier i forbindelse med planlagt vannforsyningsanlegg ved Vefsrud i Lier og Hole kommuner Høitomt, L.E. og Lønnve, O.J.
2018 BioFokusRapport 2018-2 Kartlegging av biologisk mangfold i Røyken kommune Abel, K., Olberg, S. og Lønnve, O.J.
2018 BioFokusRapport 2018-2 Kartlegging av biologisk mangfold i Røyken kommune Abel, K., Olberg, S. og Lønnve, O.J.
2018 BioFokusRapport 2018-1 Kartlegging av biologisk mangfold på deler av Forvarets eiendom på Mågerø, Tjøme kommune Blindheim, T.
2018 BioFokusRapport 2018-1 Kartlegging av biologisk mangfold på deler av Forvarets eiendom på Mågerø, Tjøme kommune Blindheim, T.
2018 BioFokusRapport 2018-1 Kartlegging av biologisk mangfold på deler av Forvarets eiendom på Mågerø, Tjøme kommune Blindheim, T.
2018 BioFokusRapport 2018-1 Kartlegging av biologisk mangfold på deler av Forvarets eiendom på Mågerø, Tjøme kommune Blindheim, T.
2018 BioFokusRapport 2018-1 Kartlegging av biologisk mangfold på deler av Forvarets eiendom på Mågerø, Tjøme kommune Blindheim, T.
2017 BioFokusNotat 2017-55 Skjøtselsplan for deler av Solbrålia og Stordalsberget naturreservat Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-54 Fiolett gullvinge (Lycaena helle). Kartlegging i Troms, 2017 Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2017 BioFokusNotat 2017-54 Fiolett gullvinge (Lycaena helle). Kartlegging i Troms, 2017 Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2017 BioFokusNotat 2017-52 Fiolett gullvinge (Lycaena helle). Kartlegging i Gudbrandsdalen i nordlige Oppland, 2017 Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2017 BioFokusNotat 2017-51 Konsekvenser for naturverdier ved tildekking av urene masser på Langøyene, Nesodden kommune Blindheim, T., Høitomt, T. og Klepsland, J.T.
2017 BioFokusNotat 2017-50 Naturverdier i tilknytning til Nordby i Rælingen kommune Lønnve, O.J.
2017 BioFokusNotat 2017-49 Kartlegging av naturverdier ved Fjell skytebane i Våler kommune Bichsel, M.
2017 BioFokusNotat 2017-48 Kartlegging av råtetvebladmose (Scapania carinthiaca) 2017 Høitomt, T.
2017 BioFokusNotat 2017-47 Kartlegging av naturverdier nord i Holmendammen ved Holmen i Oslo kommune Høitomt, L.E. og Lønnve, O.J.
2017 BioFokusNotat 2017-46 Truete lavarter i bøkeskog i Vestfold Klepsland, Jon T.
2017 BioFokusNotat 2017-44 Kartlegging av naturverdier langs Bøevju i Bø kommune Brynjulvsrud, J.G.
2017 BioFokusNotat 2017-43 Biologiske undersøkelser ved Solbakkmoen, Porsgrunn i 2017 Olsen, K.M. og Wergeland Krog, O.M.
2017 BioFokusNotat 2017-42 Søk etter brunkuleskrukketroll Armadillidium opacum i Aust-Agder i 2017 Olsen, K.M.
2017 BioFokusNotat 2017-41 Naturverdier i Tanumveien 66 på Tanum Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-41 Naturverdier i Tanumveien 66 på Tanum Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-39 Naturverdier i tilknytning til Tangenelva ved Ytre Enebakk i Enebakk kommune Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2017 BioFokusNotat 2017-38 Kartlegging av naturmangfold på Tåtøy 12/1, Kragerø kommune Thylén, A. og Olsen, K.M.
2017 BioFokusNotat 2017-37 Kartlegging av biologisk mangfold, og undersøkelser av mulig etablert gullfiskbestand i Hovindammen ved Valle Hovin i Oslo kommune Høitomt, L.E. og Lønnve, O.J.
2017 BioFokusNotat 2017-36 Mudderløpebille Pogonus luridipennis ved Kurefjorden i Østfold Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-35 Kartlegging av naturmangfold på Konnerud, Drammen kommune Thylén, A. og Olsen, K.M.
2017 BioFokusNotat 2017-34 Naturverdier i Flaskebekk-Sjøstrandområdet i Nesodden kommune Lønnve, O.J.
2017 BioFokusNotat 2017-33 Kartlegging av antatt utgått honningblomlokalitet i Nordherad i Vågå kommune. Høitomt, L.E. og Brynjulvsrud, J.G.
2017 BioFokusNotat 2017-32 Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn 2017. Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging Reiso, S.
2017 BioFokusNotat 2017-31 Naturverdier i Hans Haslums vei 2 på Bekkestua i Bærum Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-30 Naturverdier i tilknytning til Strandengveien 42, Asker kommune Blindheim, T.
2017 BioFokusNotat 2017-29 Naturverdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-28 Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Storebukta, Oppegård kommune Jansson, U.
2017 BioFokusRapport 2017-28 Truete ansvarsarter i Østfold Olberg, S., Gammelmo, Ø., Lønnve, O.J., Thylén, A., Olsen, K.M., Klepsland, J.T., Høitomt, T. og Hofton, T.H.
2017 BioFokusNotat 2017-27 Naturverdier i tilknytning til Saltbuveien-Saltodden i Son, Vestby kommune Blindheim, T. og Olberg, S.
2017 BioFokusRapport 2017-27 Ravinekartlegging i Fet kommune 2017 Olsen, M., Bichsel, M., Hertzberg, M. og Blindheim, T.
2017 BioFokusNotat 2017-26 Kartlegging av naturverdier i forbindelse med detaljregulering av Dikemark idrettspark Høitomt, L.E. og Olsen K.M.
2017 BioFokusNotat 2017-26 Kartlegging av naturverdier i forbindelse med detaljregulering av Dikemark idrettspark Høitomt, L.E. og Olsen K.M.
2017 BioFokusNotat 2017-25 Naturverdier i utvalgte områder langs ny jernbanestrekning Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S.
2017 BioFokusRapport 2017-25 Utforming av ny bekketrasé ved Kalnes videregående skole, Sarpsborg Jansson, U., Bichsel. M., Tibballs, A.M.B. & Fjelstad, K.
2017 BioFokusRapport 2017-25 Utforming av ny bekketrasé ved Kalnes videregående skole, Sarpsborg Jansson, U., Bichsel. M., Tibballs, A.M.B. & Fjelstad, K.
2017 BioFokusRapport 2017-25 Utforming av ny bekketrasé ved Kalnes videregående skole, Sarpsborg Jansson, U., Bichsel. M., Tibballs, A.M.B. & Fjelstad, K.
2017 BioFokusRapport 2017-25 Utforming av ny bekketrasé ved Kalnes videregående skole, Sarpsborg Jansson, U., Bichsel. M., Tibballs, A.M.B. & Fjelstad, K.
2017 BioFokusRapport 2017-23 Naturfaglig undersøkelse av skytefelt innenfor Skjellanger fort, Meland kommune Klepsland, J.T.
2017 BioFokusRapport 2017-23 Naturfaglig undersøkelse av skytefelt innenfor Skjellanger fort, Meland kommune Klepsland, J.T.
2017 BioFokusRapport 2017-22 Naturverdier i Vikedalsmoen skyte- og øvingsfelt, Bjerkreim kommune Olsen, K.M.
2017 BioFokusNotat 2017-21 Supplerende kartlegging av verneverdier i et skogområde ved Åkre-Vikane i Ullensvang herad, Hordaland Høitomt, T.
2017 BioFokusRapport 2017-21 Vurdering av konsekvenser for naturmiljø i forbindelse med planlegging av ny skole i Frysjaveien 31, Oslo kommune Høitomt, L.E.
2017 BioFokusNotat 2017-20 Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Olberg, S.
2017 BioFokusRapport 2017-20 Kartlegging av naturtyper etter NiN 2.1 i verneområder i Oslo, Akershus og Buskerud. Thylén, A., Blindheim, T., Olsen, M. og Herzberg, M.
2017 BioFokusNotat 2017-19 Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Høitomt, L.E.
2017 BioFokusNotat 2017-19 Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Høitomt, L.E.
2017 BioFokusNotat 2017-19 Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Høitomt, L.E.
2017 BioFokusNotat 2017-19 Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Høitomt, L.E.
2017 BioFokusNotat 2017-17 Kartlegging av naturverdier i Stasjonsveien på Rotnes i Nittedal Hertzberg, M.K., Olberg, S. og Olsen, M.
2017 BioFokusRapport 2017-17 Naturverdier i skytebaneområdene ved Vaterholmen militærleir, Verdal kommune Olsen, K.M.
2017 BioFokusRapport 2017-17 Naturverdier i skytebaneområdene ved Vaterholmen militærleir, Verdal kommune Olsen, K.M.
2017 BioFokusRapport 2017-16 Kartlegging av biologisk mangfold i utvalgte deler av Børja skyte- og øvingsfelt, Eidskog kommune Høitomt, T.
2017 BioFokusNotat 2017-15 Kartlegging av naturverdier ved Jarenlia på Skui i Bærum Olberg, S.
2017 BioFokusRapport 2017-15 Skjøtselsplan for Bergskogen i Oslo Olberg, S.
2017 BioFokusRapport 2017-15 Skjøtselsplan for Bergskogen i Oslo Olberg, S.
2017 BioFokusRapport 2017-14 Evaluering av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse Thylén, A., Høitomt, T., Jansson, U., Kornstad, T. og Blindheim, T.
2017 BioFokusRapport 2017-14 Evaluering av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse Thylén, A., Høitomt, T., Jansson, U., Kornstad, T. og Blindheim, T.
2017 BioFokusRapport 2017-14 Evaluering av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse Thylén, A., Høitomt, T., Jansson, U., Kornstad, T. og Blindheim, T.
2017 BioFokusRapport 2017-14 Evaluering av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse Thylén, A., Høitomt, T., Jansson, U., Kornstad, T. og Blindheim, T.
2017 BioFokusRapport 2017-14 Evaluering av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse Thylén, A., Høitomt, T., Jansson, U., Kornstad, T. og Blindheim, T.
2017 BioFokusRapport 2017-14 Evaluering av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse Thylén, A., Høitomt, T., Jansson, U., Kornstad, T. og Blindheim, T.
2017 BioFokusRapport 2017-11 Kvalitetssikring av naturverdier langs nye E-39 gjennom Søgne og Mandal kommuner Høitomt, L.E., Lønnve, O.J. og Olberg, S.
2017 BioFokusRapport 2017-11 Kvalitetssikring av naturverdier langs nye E-39 gjennom Søgne og Mandal kommuner Høitomt, L.E., Lønnve, O.J. og Olberg, S.
2017 BioFokusRapport 2017-11 Kvalitetssikring av naturverdier langs nye E-39 gjennom Søgne og Mandal kommuner Høitomt, L.E., Lønnve, O.J. og Olberg, S.
2017 BioFokusRapport 2017-9 Kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i skog i Hedmark 2016 Gammelmo, Ø.
2017 BioFokusRapport 2017-9 Kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i skog i Hedmark 2016 Gammelmo, Ø.
2017 BioFokusRapport 2017-9 Kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i skog i Hedmark 2016 Gammelmo, Ø.
2017 BioFokusRapport 2017-9 Kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i skog i Hedmark 2016 Gammelmo, Ø.
2017 BioFokusRapport 2017-9 Kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i skog i Hedmark 2016 Gammelmo, Ø.
2017 BioFokusRapport 2017-9 Kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i skog i Hedmark 2016 Gammelmo, Ø.
2017 BioFokusNotat 2017-6 Kartlegging av hule eiker i Grimstad kommune 2016-17. Høitomt, L.E.; Brynjulvsrud, J.G. og Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-6 Kartlegging av hule eiker i Grimstad kommune 2016-17. Høitomt, L.E.; Brynjulvsrud, J.G. og Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-6 Kartlegging av hule eiker i Grimstad kommune 2016-17. Høitomt, L.E.; Brynjulvsrud, J.G. og Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-5 Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-5 Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-4 Naturverdier på Marienlyst Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-4 Naturverdier på Marienlyst Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-4 Naturverdier på Marienlyst Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-4 Naturverdier på Marienlyst Olberg, S.
2017 BioFokusNotat 2017-2 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.
2017 BioFokusNotat 2017-2 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.
2017 BioFokusNotat 2017-2 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.
2017 BioFokusNotat 2017-2 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.
2017 BioFokusNotat 2017-2 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.
2017 BioFokusNotat 2017-2 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.
2017 BioFokusNotat 2017-2 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.
2017 BioFokusNotat 2017-2 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.
2017 BioFokusNotat 2017-2 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.
2017 BioFokusNotat 2017-2 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.
2017 BioFokusNotat 2017-2 Verma kraftverk, Rauma kommune - vurdering av konsekvenser for naturmiljø ifbm. oppgradering av kraftverk Hofton, T. H.
2016 BioFokusNotat 2016-52 Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Gammelmo, Ø.
2016 BioFokusNotat 2016-52 Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Gammelmo, Ø.
2016 BioFokusNotat 2016-52 Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Gammelmo, Ø.
2016 BioFokusNotat 2016-49 Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune Høitomt, L.E.
2016 BioFokusNotat 2016-49 Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune Høitomt, L.E.
2016 BioFokusNotat 2016-49 Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune Høitomt, L.E.
2016 BioFokusNotat 2016-49 Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune Høitomt, L.E.
2016 BioFokusNotat 2016-49 Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune Høitomt, L.E.
2016 BioFokusNotat 2016-49 Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune Høitomt, L.E.
2016 BioFokusNotat 2016-49 Verdivurdering av store trær langs Malerhaugveien på Ensjø i Oslo kommune Høitomt, L.E.
2016 BioFokusNotat 2016-42 Kartlegging av skoglevende biller ved Håkebyfjellet i Halden Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-41 Fiolett gullvinge (Lycaena helle). Status i distriktene Hadeland og Toten i sørlige Oppland Lønnve, O.J.
2016 BioFokusNotat 2016-40 Kartlegging av hule eiker i Ski kommune, 2016 Lønnve, Ole J.
2016 BioFokusNotat 2016-40 Kartlegging av hule eiker i Ski kommune, 2016 Lønnve, Ole J.
2016 BioFokusNotat 2016-40 Kartlegging av hule eiker i Ski kommune, 2016 Lønnve, Ole J.
2016 BioFokusNotat 2016-40 Kartlegging av hule eiker i Ski kommune, 2016 Lønnve, Ole J.
2016 BioFokusNotat 2016-40 Kartlegging av hule eiker i Ski kommune, 2016 Lønnve, Ole J.
2016 BioFokusNotat 2016-35 Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-35 Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-35 Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-35 Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-35 Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-35 Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-35 Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-28 Kartlegging av naturverdier på Kjonebråten i Asker Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-27 Undersøkelser m.h.p. storsalamander (Triturus cristatus) ved Brekkerød skogsdam i Halden kommune Lønnve, Ole J.
2016 BioFokusNotat 2016-26 Naturverdier i planområde i Fridtjof Nansens vei, Bærum kommune Bichsel, M. og Thylén, A.
2016 BioFokusNotat 2016-25 Kartlegging av planlagte deponiområder langs ny trasé for Rv36 fra Skyggestein til Skjelbredstrand i Skien kommune Høitomt, T. & Solvang, R.
2016 BioFokusNotat 2016-24 Naturverdier ved Strømsdalen i Rælingen Gammelmo, Ø. og Blindheim, T.
2016 BioFokusNotat 2016-23 Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk Gammelmo, Ø. og Blindheim, T.
2016 BioFokusNotat 2016-23 Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk Gammelmo, Ø. og Blindheim, T.
2016 BioFokusNotat 2016-23 Naturverdier ved Hansebråtan i Ytre Enebakk Gammelmo, Ø. og Blindheim, T.
2016 BioFokusNotat 2016-20 Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune Lønnve, Ole J.
2016 BioFokusRapport 2016-20 Kartlegging av biologisk mangfold i Kjoselvdalen skyte- og øvingsfelt, Tromsø kommune Høitomt, T.
2016 BioFokusNotat 2016-19 Kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i Telemark 2016 Olberg, S. og Reiso, S
2016 BioFokusNotat 2016-19 Kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i Telemark 2016 Olberg, S. og Reiso, S
2016 BioFokusNotat 2016-18 Restaurering og skjøtsel av utgått lokalitet for kammarimjelle, Telemarkslunden, Rygge, Østfold Thylén, A.
2016 BioFokusNotat 2016-18 Restaurering og skjøtsel av utgått lokalitet for kammarimjelle, Telemarkslunden, Rygge, Østfold Thylén, A.
2016 BioFokusNotat 2016-17 Naturverdier i planområde Dovre, Lillesand kommune Thylén, A.
2016 BioFokusNotat 2016-17 Naturverdier i planområde Dovre, Lillesand kommune Thylén, A.
2016 BioFokusNotat 2016-16 Naturverdier i planområde ved Grindermåsan, Nes kommune, Akershus Lønnve, O.J. og Thylen, A.
2016 BioFokusNotat 2016-16 Naturverdier i planområde ved Grindermåsan, Nes kommune, Akershus Lønnve, O.J. og Thylen, A.
2016 BioFokusNotat 2016-15 Kartlegging av naturmangfold ved Holter sag i Nannestad kommune Lønnve, Ole J.
2016 BioFokusRapport 2016-15 E16 Sollihøgda - naturmiljø i 14 mulige områder for massedeponi Hofton, T. H.
2016 BioFokusRapport 2016-15 E16 Sollihøgda - naturmiljø i 14 mulige områder for massedeponi Hofton, T. H.
2016 BioFokusNotat 2016-13 Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-13 Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-12 Naturverdier i planområde ved Siggerud, Ski kommune Thylén, A.
2016 BioFokusRapport 2016-12 Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus Gammelmo, Ø., Olberg, S., Olsen, K.M., Lønnve, O.J., Hofton, T.H., Høitomt, T., Klepsland, J.T. & Thylén, A.
2016 BioFokusRapport 2016-12 Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus Gammelmo, Ø., Olberg, S., Olsen, K.M., Lønnve, O.J., Hofton, T.H., Høitomt, T., Klepsland, J.T. & Thylén, A.
2016 BioFokusRapport 2016-12 Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus Gammelmo, Ø., Olberg, S., Olsen, K.M., Lønnve, O.J., Hofton, T.H., Høitomt, T., Klepsland, J.T. & Thylén, A.
2016 BioFokusNotat 2016-10 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Buskerud 2015 Olberg, S.
2016 BioFokusRapport 2016-10 Hule eiker i Oslo og Akershus Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-9 Reguleringsplan Billingstadsletta vest — Neselva og nytt nærsenter kommune. Naturmiljø og vannmiljø Thylén, A., Colman, J.E. og Syversen, N.
2016 BioFokusNotat 2016-9 Reguleringsplan Billingstadsletta vest — Neselva og nytt nærsenter kommune. Naturmiljø og vannmiljø Thylén, A., Colman, J.E. og Syversen, N.
2016 BioFokusNotat 2016-8 Kartlegging av naturtyper vest for Søndre Bondi gård, samt drøfting av planlagte skjøtselstiltak i forbindelse med boligbygging Abel, K.
2016 BioFokusNotat 2016-8 Kartlegging av naturtyper vest for Søndre Bondi gård, samt drøfting av planlagte skjøtselstiltak i forbindelse med boligbygging Abel, K.
2016 BioFokusNotat 2016-7 Norske navn på klegg (Diptera, Tabanidae) Gammelmo, Ø., Falck, M. & Nielsen, T.R.
2016 BioFokusRapport 2016-7 Kartlegging av kalkskog i Telemark 2015 Reiso, S., Høitomt, T. og Brandrud, T.E.
2016 BioFokusNotat 2016-6 Diakonhjemmet - tilleggsvurderinger av naturverdier og konsekvenser Olberg, S.
2016 BioFokusRapport 2016-6 Kartlegging av naturverdier i nedre deler av Øystesevassdraget i Kvam herad, Hordaland Høitomt, T. & Klepsland, J.T.
2016 BioFokusNotat 2016-5 Kvalitetssikring og kartlegging av skog i Nordland, 2015 Lønnve, O.J., Olberg, S. og Laugsand, A.E.
2016 BioFokusRapport 2016-5 Naturfaglig kartlegging av skog i Nordmarka 2015 Hofton, T. H.
2016 BioFokusNotat 2016-4 Kartlegging av hule eiker i Ås, 2015 Lønnve, Ole J.
2016 BioFokusRapport 2016-4 Kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i skog i Telemark 2015. Reiso, S., Høitomt, T. & Solvang, R.
2016 BioFokusNotat 2016-3 Skjøtselsplan for slåttemark på Sjølsetra, Sande kommune Abel, K.
2016 BioFokusRapport 2016-3 Innspill til skjøtselsplan for Klosteralléen biotopvernområde, Østfold Thylén, A.
2016 BioFokusNotat 2016-2 Skjøtselsplan for slåttemark på Kalveenga, Vestre Bolæren, Nøtterøy kommune Abel, K.
2016 BioFokusRapport 2016-2 Innspill til forvaltningsplan for Enghaugberget naturreservat, Østfold Thylén, A.
2016 BioFokusRapport 2016-2 Innspill til forvaltningsplan for Enghaugberget naturreservat, Østfold Thylén, A.
2016 BioFokusNotat 2016-1 Kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i Buskerud 2015 Olberg, S.
2016 BioFokusNotat 2016-1 Kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i Buskerud 2015 Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-53 Kartlegging av naturverdier ved Svenskerud i Enebakk kommune Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusNotat 2015-52 Hul eik i Grøntveien 14 i Vestby Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-52 Hul eik i Grøntveien 14 i Vestby Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-52 Hul eik i Grøntveien 14 i Vestby Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-49 Fiolett gullvinge (Lycaena helle). Status i forhold til verneområder i Norge Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusNotat 2015-48 Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune — biologisk vurdering Olsen, K.M. og Hofton, T.H.
2015 BioFokusNotat 2015-48 Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune — biologisk vurdering Olsen, K.M. og Hofton, T.H.
2015 BioFokusNotat 2015-48 Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune — biologisk vurdering Olsen, K.M. og Hofton, T.H.
2015 BioFokusNotat 2015-48 Slåttemark ved Bretningen, Stor-Elvdal kommune — biologisk vurdering Olsen, K.M. og Hofton, T.H.
2015 BioFokusNotat 2015-44 Kartlegging av utvalgt naturtype hule eiker i Lillesand og Birkenes 2015 Olberg, S. og Lønnve, O.J.
2015 BioFokusNotat 2015-43 Kartlegging av naturmangfold Seierstenmarka i Frogn kommune Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusNotat 2015-43 Kartlegging av naturmangfold Seierstenmarka i Frogn kommune Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusNotat 2015-41 Biologiske verdier i Gjengedalselva i Gloppen kommune Høitomt, T., Larsen, P. og Olsen, O.
2015 BioFokusNotat 2015-41 Biologiske verdier i Gjengedalselva i Gloppen kommune Høitomt, T., Larsen, P. og Olsen, O.
2015 BioFokusNotat 2015-41 Biologiske verdier i Gjengedalselva i Gloppen kommune Høitomt, T., Larsen, P. og Olsen, O.
2015 BioFokusNotat 2015-38 Registrering av hule eiker i deler av Vestre Aker og Ullern i Oslo Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-37 Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark Høitomt, T.
2015 BioFokusNotat 2015-36 Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold ved Østlikollen (Torillstul/Håråldskar) på Lifjell i Bø kommune, Telemark. Høitomt, T.
2015 BioFokusNotat 2015-36 Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold ved Østlikollen (Torillstul/Håråldskar) på Lifjell i Bø kommune, Telemark. Høitomt, T.
2015 BioFokusNotat 2015-34 Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune. Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusNotat 2015-33 Kartlegging av vedboreren Phryganophilus ruficollis i 2015 Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-32 Kartlegging av biologisk mangfold — Gjøva i Vestby kommune Brynjulvsrud, J.G. og Lønnve O.J.
2015 BioFokusNotat 2015-32 Kartlegging av biologisk mangfold — Gjøva i Vestby kommune Brynjulvsrud, J.G. og Lønnve O.J.
2015 BioFokusNotat 2015-30 Arealer for nydyrking ved Arnesvea og Bråten, Stor-Elvdal kommune — biologisk vurdering Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-30 Arealer for nydyrking ved Arnesvea og Bråten, Stor-Elvdal kommune — biologisk vurdering Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-30 Arealer for nydyrking ved Arnesvea og Bråten, Stor-Elvdal kommune — biologisk vurdering Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-28 Vurdering av naturverdier på utvalgte lokaliteter langs jernbanetrasé Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-28 Vurdering av naturverdier på utvalgte lokaliteter langs jernbanetrasé Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-28 Vurdering av naturverdier på utvalgte lokaliteter langs jernbanetrasé Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-28 Vurdering av naturverdier på utvalgte lokaliteter langs jernbanetrasé Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-28 Vurdering av naturverdier på utvalgte lokaliteter langs jernbanetrasé Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-28 Vurdering av naturverdier på utvalgte lokaliteter langs jernbanetrasé Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-28 Vurdering av naturverdier på utvalgte lokaliteter langs jernbanetrasé Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-28 Vurdering av naturverdier på utvalgte lokaliteter langs jernbanetrasé Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-28 Vurdering av naturverdier på utvalgte lokaliteter langs jernbanetrasé Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-28 Vurdering av naturverdier på utvalgte lokaliteter langs jernbanetrasé Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-28 Vurdering av naturverdier på utvalgte lokaliteter langs jernbanetrasé Nykirke-Barkåker i Vestfold Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusRapport 2015-23 Elfenbenslav (Heterodermia speciosa) i Norge - status pr. 10.10.2015 Hofton, T. H.
2015 BioFokusRapport 2015-23 Elfenbenslav (Heterodermia speciosa) i Norge - status pr. 10.10.2015 Hofton, T. H.
2015 BioFokusRapport 2015-22 Kartlegging av råtetvebladmose Scapania carinthiaca 2015 Høitomt, T.
2015 BioFokusNotat 2015-21 Kartlegging av naturverdier ved Rødsåslia i Asker Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-21 Kartlegging av naturverdier ved Rødsåslia i Asker Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-21 Kartlegging av naturverdier ved Rødsåslia i Asker Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-21 Kartlegging av naturverdier ved Rødsåslia i Asker Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-21 Kartlegging av naturverdier ved Rødsåslia i Asker Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-21 Kartlegging av naturverdier ved Rødsåslia i Asker Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-18 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ski, 2015 Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusRapport 2015-18 Kartlegging av moser på åpen kalkmark i Oslo og Akershus Høitomt, T
2015 BioFokusNotat 2015-17 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015. Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusNotat 2015-17 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015. Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusNotat 2015-17 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015. Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusNotat 2015-17 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015. Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusNotat 2015-17 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder i Ås, 2015. Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusNotat 2015-15 Kartlegging av naturverdier ved Skafjellåsen V i Sande Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-15 Kartlegging av naturverdier ved Skafjellåsen V i Sande Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-14 Skjøtselsplan for slåttemarkslokalitet Svartodden N i Bærum kommune 2015 Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-14 Skjøtselsplan for slåttemarkslokalitet Svartodden N i Bærum kommune 2015 Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-13 Bevaringsplan for duftsepter Mannia fragrans i Norge Høitomt, Torbjørn.
2015 BioFokusNotat 2015-13 Bevaringsplan for duftsepter Mannia fragrans i Norge Høitomt, Torbjørn.
2015 BioFokusNotat 2015-12 Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune. Lønnve, Ole J.
2015 BioFokusRapport 2015-11 Kartlegging av kalksjøer i Buskerud i 2014 Olsen, K.M.
2015 BioFokusRapport 2015-11 Kartlegging av kalksjøer i Buskerud i 2014 Olsen, K.M.
2015 BioFokusRapport 2015-11 Kartlegging av kalksjøer i Buskerud i 2014 Olsen, K.M.
2015 BioFokusRapport 2015-11 Kartlegging av kalksjøer i Buskerud i 2014 Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-9 Biologisk vurdering av kyststi-trasé innerst i Frognerkilen Høitomt, T.
2015 BioFokusNotat 2015-9 Biologisk vurdering av kyststi-trasé innerst i Frognerkilen Høitomt, T.
2015 BioFokusNotat 2015-8 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2014 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2015 BioFokusNotat 2015-8 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2014 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2015 BioFokusNotat 2015-7 Kartlegging av naturverdier i planområde ved Bolken, Lunner Kommune Gammelmo, Ø.
2015 BioFokusNotat 2015-7 Kartlegging av naturverdier i planområde ved Bolken, Lunner Kommune Gammelmo, Ø.
2015 BioFokusNotat 2015-6 Slottsfjellet - naturverdier og skjøtselsforslag Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-6 Slottsfjellet - naturverdier og skjøtselsforslag Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-6 Slottsfjellet - naturverdier og skjøtselsforslag Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-6 Slottsfjellet - naturverdier og skjøtselsforslag Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusNotat 2015-6 Slottsfjellet - naturverdier og skjøtselsforslag Olberg, S. og Olsen, K.M.
2015 BioFokusRapport 2015-4 Kartlegging av hule eiker i Asker kommune 2014 Olberg, S.
2015 BioFokusNotat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplass Olberg, S.
2015 BioFokusRapport 2015-3 Vinstrajuvet, Korpberget-Grossberg — naturverdier i influensområde for planlagt utbedring av Fv255 Hofton, T. H.
2015 BioFokusRapport 2015-3 Vinstrajuvet, Korpberget-Grossberg — naturverdier i influensområde for planlagt utbedring av Fv255 Hofton, T. H.
2015 BioFokusRapport 2015-2 Kartlegging av hule eiker i Buskerud Olberg, S.
2015 BioFokusRapport 2015-2 Kartlegging av hule eiker i Buskerud Olberg, S.
2015 BioFokusRapport 2015-1 Elfenbenslav (Heterodermia speciosa) i Norge. Faggrunnlag for og utkast til handlingsplan, versjon 2 Hofton, T. H.
2014 BioFokusNotat 2014-50 Kartlegging av naturverdier vest for Bondivann i Asker Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-49 Supplerende kartlegging av biologisk mangfold langs Solliveien i Asker kommune Kim Abel
2014 BioFokusNotat 2014-48 Kartlegging av biologisk mangfold ved Breivika i Asker kommune Kim Abel
2014 BioFokusNotat 2014-48 Kartlegging av biologisk mangfold ved Breivika i Asker kommune Kim Abel
2014 BioFokusNotat 2014-48 Kartlegging av biologisk mangfold ved Breivika i Asker kommune Kim Abel
2014 BioFokusNotat 2014-45 Kartlegging av hule eiker innenfor boligregulerte områder på nordre Nesodden, 2014 Lønnve, O.J. og Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-44 Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune — biologisk vurdering Hofton, T. H.
2014 BioFokusNotat 2014-44 Flomvoll langs Sogna ved Gardhammar, Ringerike kommune — biologisk vurdering Hofton, T. H.
2014 BioFokusNotat 2014-42 Pevika og Lunde, Kjøsnesfjorden, Jølster — naturverdier i influensområde for planlagt skredsikring av Rv5 Hofton, T. H.
2014 BioFokusNotat 2014-42 Pevika og Lunde, Kjøsnesfjorden, Jølster — naturverdier i influensområde for planlagt skredsikring av Rv5 Hofton, T. H.
2014 BioFokusNotat 2014-42 Pevika og Lunde, Kjøsnesfjorden, Jølster — naturverdier i influensområde for planlagt skredsikring av Rv5 Hofton, T. H.
2014 BioFokusNotat 2014-39 Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Laugsand, A. E.
2014 BioFokusNotat 2014-39 Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Laugsand, A. E.
2014 BioFokusNotat 2014-39 Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Laugsand, A. E.
2014 BioFokusNotat 2014-39 Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Laugsand, A. E.
2014 BioFokusNotat 2014-35 Kartlegging av naturtyper på Lagåsen / Munkebakken, Bærum kommune Blindheim, T.
2014 BioFokusNotat 2014-35 Kartlegging av naturtyper på Lagåsen / Munkebakken, Bærum kommune Blindheim, T.
2014 BioFokusNotat 2014-35 Kartlegging av naturtyper på Lagåsen / Munkebakken, Bærum kommune Blindheim, T.
2014 BioFokusNotat 2014-35 Kartlegging av naturtyper på Lagåsen / Munkebakken, Bærum kommune Blindheim, T.
2014 BioFokusNotat 2014-35 Kartlegging av naturtyper på Lagåsen / Munkebakken, Bærum kommune Blindheim, T.
2014 BioFokusNotat 2014-32 Registrering av naturverdier sørøst for Drengsrud Gård Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-32 Registrering av naturverdier sørøst for Drengsrud Gård Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-32 Registrering av naturverdier sørøst for Drengsrud Gård Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-32 Registrering av naturverdier sørøst for Drengsrud Gård Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-32 Registrering av naturverdier sørøst for Drengsrud Gård Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-32 Registrering av naturverdier sørøst for Drengsrud Gård Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-32 Registrering av naturverdier sørøst for Drengsrud Gård Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-32 Registrering av naturverdier sørøst for Drengsrud Gård Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-28 Naturfaglige registreringer i Løten kommune i 2014 Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2014 BioFokusNotat 2014-22 Naturverdier i Tuterud-ravinen, Skedsmo kommune Jansson, U.
2014 BioFokusRapport 2014-22 Insektkartlegging i Kodalsfeltet — Bidrag til konsekvensutredning på tema naturmiljø Olberg, S.
2014 BioFokusRapport 2014-22 Insektkartlegging i Kodalsfeltet — Bidrag til konsekvensutredning på tema naturmiljø Olberg, S.
2014 BioFokusRapport 2014-21 Biologiske vurderinger i forbindelse med områderegulering i Langhus, Ski kommune Jansson, U. og Thylén, A.
2014 BioFokusRapport 2014-21 Biologiske vurderinger i forbindelse med områderegulering i Langhus, Ski kommune Jansson, U. og Thylén, A.
2014 BioFokusRapport 2014-21 Biologiske vurderinger i forbindelse med områderegulering i Langhus, Ski kommune Jansson, U. og Thylén, A.
2014 BioFokusRapport 2014-21 Biologiske vurderinger i forbindelse med områderegulering i Langhus, Ski kommune Jansson, U. og Thylén, A.
2014 BioFokusRapport 2014-21 Biologiske vurderinger i forbindelse med områderegulering i Langhus, Ski kommune Jansson, U. og Thylén, A.
2014 BioFokusRapport 2014-21 Biologiske vurderinger i forbindelse med områderegulering i Langhus, Ski kommune Jansson, U. og Thylén, A.
2014 BioFokusRapport 2014-21 Biologiske vurderinger i forbindelse med områderegulering i Langhus, Ski kommune Jansson, U. og Thylén, A.
2014 BioFokusRapport 2014-21 Biologiske vurderinger i forbindelse med områderegulering i Langhus, Ski kommune Jansson, U. og Thylén, A.
2014 BioFokusRapport 2014-17 Kystfuruskog og regnskog i deler av Sogn og Fjordane (Flora, Bremanger) og Rogaland (Sandnes, Strand, Tysvær) — kartlegging 2013-14 Hofton, T.H. & Høitomt, T.
2014 BioFokusRapport 2014-16 Kartlegging og status for utvalgt naturtype hul eik i Telemark 2009-2014 Reiso S., Olberg S. og Solvang R.
2014 BioFokusRapport 2014-16 Kartlegging og status for utvalgt naturtype hul eik i Telemark 2009-2014 Reiso S., Olberg S. og Solvang R.
2014 BioFokusRapport 2014-16 Kartlegging og status for utvalgt naturtype hul eik i Telemark 2009-2014 Reiso S., Olberg S. og Solvang R.
2014 BioFokusRapport 2014-16 Kartlegging og status for utvalgt naturtype hul eik i Telemark 2009-2014 Reiso S., Olberg S. og Solvang R.
2014 BioFokusRapport 2014-16 Kartlegging og status for utvalgt naturtype hul eik i Telemark 2009-2014 Reiso S., Olberg S. og Solvang R.
2014 BioFokusRapport 2014-16 Kartlegging og status for utvalgt naturtype hul eik i Telemark 2009-2014 Reiso S., Olberg S. og Solvang R.
2014 BioFokusRapport 2014-13 Kvalitetssikring av naturtyper kartlagt som Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti i Buskerud i 2013 Olsen, K.M.
2014 BioFokusRapport 2014-13 Kvalitetssikring av naturtyper kartlagt som Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti i Buskerud i 2013 Olsen, K.M.
2014 BioFokusRapport 2014-13 Kvalitetssikring av naturtyper kartlagt som Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti i Buskerud i 2013 Olsen, K.M.
2014 BioFokusNotat 2014-12 Kartlegging av insekter i Gjermundsholmen naturreservat, Bamble, Telemark Reiso, S og Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-12 Kartlegging av insekter i Gjermundsholmen naturreservat, Bamble, Telemark Reiso, S og Olberg, S.
2014 BioFokusNotat 2014-11 Fossåa, Sør-Fron — supplerende vurdering av konsekvenser for naturverdier og biologisk mangfold ved planlagt småkraftutbygging Hofton, T. H.
2014 BioFokusRapport 2014-10 Kvalitetssikring av utvalgte naturtyper i Evje og Hornnes kommune Klepsland, J.T.
2014 BioFokusRapport 2014-10 Kvalitetssikring av utvalgte naturtyper i Evje og Hornnes kommune Klepsland, J.T.
2014 BioFokusRapport 2014-9 Oppfølging av handlingsplan for sinoberbille Cucujus cinnaberinus 2009-2013 Olberg, S., Sverdrup-Thygeson, A., Birkemoe, T. & Laugsand, A.E.
2014 BioFokusRapport 2014-9 Oppfølging av handlingsplan for sinoberbille Cucujus cinnaberinus 2009-2013 Olberg, S., Sverdrup-Thygeson, A., Birkemoe, T. & Laugsand, A.E.
2014 BioFokusRapport 2014-9 Oppfølging av handlingsplan for sinoberbille Cucujus cinnaberinus 2009-2013 Olberg, S., Sverdrup-Thygeson, A., Birkemoe, T. & Laugsand, A.E.
2014 BioFokusNotat 2014-8 Kartlegging av råtetvebladmose (Scapania carinthiaca) 2013 Høitomt, T.
2014 BioFokusRapport 2014-7 Naturtypekartlegging i Gjesdal og Tysvær kommunar 2013 Høitomt, T., Abel, K., Klepsland, J. T. & Thýlen, A
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2014 BioFokusNotat 2014-7 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2013 Olberg, S. & Gammelmo, Ø.
2013 BioFokusRapport 2013-38 Storporet flammekjuke (Pycnoporellus alboluteus) i Norge - statusoppdatering 2013 Hofton, T.H.
2013 BioFokusRapport 2013-37 Reinventering av granfiltlav (Fuscopannaria ahlneri) i 2013 + oppsummering av resultater for 2012-2013 Klepsland, Jon T.
2013 BioFokusRapport 2013-37 Reinventering av granfiltlav (Fuscopannaria ahlneri) i 2013 + oppsummering av resultater for 2012-2013 Klepsland, Jon T.
2013 BioFokusRapport 2013-37 Reinventering av granfiltlav (Fuscopannaria ahlneri) i 2013 + oppsummering av resultater for 2012-2013 Klepsland, Jon T.
2013 BioFokusRapport 2013-34 Kvalitetssikring av naturtyper i Løten kommune 2013 Blindheim, T., Laugsand, A., Olberg, S. og Gammelmo, Ø.
2013 BioFokusRapport 2013-33 Kartlegging av utvalgt naturtype hule eiker i Bærum kommune 2013 Olberg, S.
2013 BioFokusRapport 2013-33 Kartlegging av utvalgt naturtype hule eiker i Bærum kommune 2013 Olberg, S.
2013 BioFokusRapport 2013-33 Kartlegging av utvalgt naturtype hule eiker i Bærum kommune 2013 Olberg, S.
2013 BioFokusRapport 2013-33 Kartlegging av utvalgt naturtype hule eiker i Bærum kommune 2013 Olberg, S.
2013 BioFokusRapport 2013-33 Kartlegging av utvalgt naturtype hule eiker i Bærum kommune 2013 Olberg, S.
2013 BioFokusRapport 2013-30 Naturtypekartlegging i forbindelse med utredning av areal for deponi av løsmasser - Trondheimsregionen Klepsland, J. T. og Laugsand, A. E.
2013 BioFokusNotat 2013-30 Diakonhjemmet sykehus - Naturverdier og konsekvensvurdering Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-30 Diakonhjemmet sykehus - Naturverdier og konsekvensvurdering Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-30 Diakonhjemmet sykehus - Naturverdier og konsekvensvurdering Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-30 Diakonhjemmet sykehus - Naturverdier og konsekvensvurdering Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-30 Diakonhjemmet sykehus - Naturverdier og konsekvensvurdering Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-30 Diakonhjemmet sykehus - Naturverdier og konsekvensvurdering Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-30 Diakonhjemmet sykehus - Naturverdier og konsekvensvurdering Olberg, S.
2013 BioFokusRapport 2013-26 Naturtypelokaliteter langs nedre del av Hoenselva, Øvre Eiker kommune, Buskerud Hofton, T.H.
2013 BioFokusRapport 2013-26 Naturtypelokaliteter langs nedre del av Hoenselva, Øvre Eiker kommune, Buskerud Hofton, T.H.
2013 BioFokusRapport 2013-26 Naturtypelokaliteter langs nedre del av Hoenselva, Øvre Eiker kommune, Buskerud Hofton, T.H.
2013 BioFokusRapport 2013-26 Naturtypelokaliteter langs nedre del av Hoenselva, Øvre Eiker kommune, Buskerud Hofton, T.H.
2013 BioFokusRapport 2013-24 Inventering av granfiltlav (Fuscopannaria ahlneri) i tre naturreservat Klepsland, J.T.
2013 BioFokusNotat 2013-24 Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum — Kartlegging av prioriterte naturtyper Laugsand, A. E.
2013 BioFokusRapport 2013-23 Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Skårer sør i Lørenskog kommune Gammelmo, Ø.
2013 BioFokusRapport 2013-23 Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Skårer sør i Lørenskog kommune Gammelmo, Ø.
2013 BioFokusRapport 2013-23 Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Skårer sør i Lørenskog kommune Gammelmo, Ø.
2013 BioFokusNotat 2013-22 Biologiske undersøkelser ved Fossum Bruk i Bærum 2013 Olsen, K.M. og Olberg, S.
2013 BioFokusRapport 2013-21 Kartlegging av hule eiker i Asker 2013 Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-21 Fiskumlia, Øvre Eiker - naturverdier ved planlagt småbåtanlegg, badeplass og tursti Hofton, T.H. og Olsen, K.M.
2013 BioFokusRapport 2013-20 Kartlegging av hule eiker i Andebu, Hof og Re i 2013 Olberg, S. & Laugsand, A.E.
2013 BioFokusNotat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-19 Skjøtselsinnspill for Masseløy, Langskjæra. Haneflu og Espelund i Nøtterøy kommune Kim Abel
2013 BioFokusNotat 2013-19 Skjøtselsinnspill for Masseløy, Langskjæra. Haneflu og Espelund i Nøtterøy kommune Kim Abel
2013 BioFokusNotat 2013-18 Vurdering av biomangfold i planområde ved Kvestad i Ås kommune Laugsand, A. E.
2013 BioFokusRapport 2013-17 Naturfaglige registreringer av edelløvskog i Oppland og Østfold 2012 Laugsand, A. E. (red.)
2013 BioFokusRapport 2013-17 Naturfaglige registreringer av edelløvskog i Oppland og Østfold 2012 Laugsand, A. E. (red.)
2013 BioFokusRapport 2013-17 Naturfaglige registreringer av edelløvskog i Oppland og Østfold 2012 Laugsand, A. E. (red.)
2013 BioFokusNotat 2013-16 Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Morteveien 12, Nittedal kommune Gammelmo, Ø.
2013 BioFokusNotat 2013-16 Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Morteveien 12, Nittedal kommune Gammelmo, Ø.
2013 BioFokusNotat 2013-15 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold knyttet til tiltak i Semsveien 55, Asker kommune Blindheim, T.
2013 BioFokusNotat 2013-15 Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold knyttet til tiltak i Semsveien 55, Asker kommune Blindheim, T.
2013 BioFokusNotat 2013-14 Kartlegging av naturmangfold ved Strandlia ved Fagerstrand i Nesodden kommune Lønnve, Ole J.
2013 BioFokusNotat 2013-14 Kartlegging av naturmangfold ved Strandlia ved Fagerstrand i Nesodden kommune Lønnve, Ole J.
2013 BioFokusNotat 2013-13 Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-13 Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-13 Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-13 Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-11 Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune Gammelmo, Ø.
2013 BioFokusNotat 2013-11 Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune Gammelmo, Ø.
2013 BioFokusNotat 2013-11 Konsekvenser for biologisk mangfold ved utbygging av Blakstadmarka 26, Asker kommune Gammelmo, Ø.
2013 BioFokusRapport 2013-9 Insekter knyttet til hule eiker i Oslo og Akershus — Kunnskapsstatus 2012 Olberg, S.
2013 BioFokusRapport 2013-9 Insekter knyttet til hule eiker i Oslo og Akershus — Kunnskapsstatus 2012 Olberg, S.
2013 BioFokusRapport 2013-9 Insekter knyttet til hule eiker i Oslo og Akershus — Kunnskapsstatus 2012 Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-8 Tilleggskartlegging av naturtyper i Våler kommune, Hedmark fylke Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2013 BioFokusNotat 2013-8 Tilleggskartlegging av naturtyper i Våler kommune, Hedmark fylke Gammelmo, Ø. & Lønnve, O.J.
2013 BioFokusNotat 2013-7 Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Laugsand, A. E.
2013 BioFokusRapport 2013-6 Kystfuruskog og regnskog i deler av Flora og Bremanger kommuner - prøvekartlegging ifbm. faggrunnlag til handlingsplan Hofton, T.H. og Høitomt, T.
2013 BioFokusNotat 2013-6 Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Klepsland, Jon T.
2013 BioFokusNotat 2013-6 Naturfaglig undersøkelse i forbindelse med etablering av anleggsvei i Lysebotn, Forsand Klepsland, Jon T.
2013 BioFokusNotat 2013-5 Naturhensyn på strekningen Seltun-Sjurhaugen i Lærdal i forbindelse med restaurering av Kongeveien Klepsland, Jon T.
2013 BioFokusNotat 2013-5 Naturhensyn på strekningen Seltun-Sjurhaugen i Lærdal i forbindelse med restaurering av Kongeveien Klepsland, Jon T.
2013 BioFokusNotat 2013-4 Kartlegging av insekter knyttet til utvalgte hule eiker i Oslo og Akershus 2012 Olberg, S., Olsen, K.M., Lønnve, O.J., Laugsand, A.E. og Gammelmo, Ø.
2013 BioFokusRapport 2013-3 Naturtypekartlegging i Holmestrand 2012 Laugsand, A. E. og Abel, K.
2013 BioFokusNotat 2013-3 Naturverdier på Snipetorp i Skien Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-3 Naturverdier på Snipetorp i Skien Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-3 Naturverdier på Snipetorp i Skien Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-3 Naturverdier på Snipetorp i Skien Olberg, S.
2013 BioFokusNotat 2013-3 Naturverdier på Snipetorp i Skien Olberg, S.
2012 BioFokusNotat 2012-47 Skjøtselsplan for slåttemark 2012. Bjerkeseth midtre, Bamble, Telemark Reiso, S.
2012 BioFokusNotat 2012-47 Skjøtselsplan for slåttemark 2012. Bjerkeseth midtre, Bamble, Telemark Reiso, S.
2012 BioFokusNotat 2012-47 Skjøtselsplan for slåttemark 2012. Bjerkeseth midtre, Bamble, Telemark Reiso, S.
2012 BioFokusNotat 2012-47 Skjøtselsplan for slåttemark 2012. Bjerkeseth midtre, Bamble, Telemark Reiso, S.
2012 BioFokusNotat 2012-43 Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Hofton, T.H.
2012 BioFokusNotat 2012-43 Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Hofton, T.H.
2012 BioFokusNotat 2012-43 Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Hofton, T.H.
2012 BioFokusNotat 2012-43 Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Hofton, T.H.
2012 BioFokusNotat 2012-43 Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Hofton, T.H.
2012 BioFokusNotat 2012-43 Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Hofton, T.H.
2012 BioFokusNotat 2012-36 Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold ifbm. planlagt boligutbygging i Bergerskogen, Nesodden Hofton, T.H.
2012 BioFokusNotat 2012-35 Furupraktbille Chalcophora mariana (L.) — supplerende kartlegging i 2011 og 2012 Laugsand, A. E. og Olberg, S.
2012 BioFokusNotat 2012-34 Kartlegging av sinoberbille 2012 Olberg, S. & Laugsand, A.E.
2012 BioFokusNotat 2012-34 Kartlegging av sinoberbille 2012 Olberg, S. & Laugsand, A.E.
2012 BioFokusNotat 2012-34 Kartlegging av sinoberbille 2012 Olberg, S. & Laugsand, A.E.
2012 BioFokusNotat 2012-31 Supplerende biologiske undersøkelser av Lunde søndre, Larvik Reiso, S.
2012 BioFokusNotat 2012-30 Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde Kim Abel
2012 BioFokusNotat 2012-30 Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde Kim Abel
2012 BioFokusRapport 2012-29 Naturtypekartlegging i Tønsberg kommune 2011 Laugsand, A. E. og Abel, K.
2012 BioFokusNotat 2012-28 Søndre Langvassbrenna i Jevnaker, Oppland - naturverdier og naturtypelokaliteter Hofton, T. H.
2012 BioFokusNotat 2012-28 Søndre Langvassbrenna i Jevnaker, Oppland - naturverdier og naturtypelokaliteter Hofton, T. H.
2012 BioFokusNotat 2012-27 Biologisk kartlegging i forbindelse med gang- og sykkelvei på Nesodden Olberg, S.
2012 BioFokusRapport 2012-27 Råtetvebladmose (Scapanina carinthiaca) i Norge. Faggrunnlag til handlingsplan Høitomt, T.
2012 BioFokusNotat 2012-26 Eikekartlegging i Drøbak 2012 Olberg, S.
2012 BioFokusRapport 2012-26 Biologiske undersøkelser på gbnr 8/272, Lillehagveien 54 i Bærum kommune Kim Abel
2012 BioFokusRapport 2012-26 Biologiske undersøkelser på gbnr 8/272, Lillehagveien 54 i Bærum kommune Kim Abel
2012 BioFokusRapport 2012-26 Biologiske undersøkelser på gbnr 8/272, Lillehagveien 54 i Bærum kommune Kim Abel
2012 BioFokusRapport 2012-26 Biologiske undersøkelser på gbnr 8/272, Lillehagveien 54 i Bærum kommune Kim Abel
2012 BioFokusRapport 2012-24 Kartlegging av lokaliteter for bred blålibelle (Libellula depressa) Lønnve, Ole J.
2012 BioFokusRapport 2012-24 Kartlegging av lokaliteter for bred blålibelle (Libellula depressa) Lønnve, Ole J.
2012 BioFokusRapport 2012-24 Kartlegging av lokaliteter for bred blålibelle (Libellula depressa) Lønnve, Ole J.
2012 BioFokusRapport 2012-22 Holmestrand fjordhotell, kartlegging av biomangfold/ålegras i planområde for molo og småbåthavn - versjon 2 Wergeland Krog, O.M. og Olsen, K.M.
2012 BioFokusRapport 2012-22 Holmestrand fjordhotell, kartlegging av biomangfold/ålegras i planområde for molo og småbåthavn - versjon 2 Wergeland Krog, O.M. og Olsen, K.M.
2012 BioFokusRapport 2012-22 Holmestrand fjordhotell, kartlegging av biomangfold/ålegras i planområde for molo og småbåthavn - versjon 2 Wergeland Krog, O.M. og Olsen, K.M.
2012 BioFokusNotat 2012-21 Skjøtselsinnspill for Risenga, Asker kommune Kim Abel
2012 BioFokusRapport 2012-20 Naturverdier og biologisk mangfold i planlagt boligutbyg-gingsområde ved Nordbø i Bø kommune, Telemark Hofton, T. H.
2012 BioFokusNotat 2012-20 Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012 Olberg, S. og Lønnve, O.J.
2012 BioFokusNotat 2012-20 Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012 Olberg, S. og Lønnve, O.J.
2012 BioFokusNotat 2012-20 Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012 Olberg, S. og Lønnve, O.J.
2012 BioFokusNotat 2012-20 Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012 Olberg, S. og Lønnve, O.J.
2012 BioFokusNotat 2012-20 Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012 Olberg, S. og Lønnve, O.J.
2012 BioFokusNotat 2012-20 Eikekartlegging i Nesodden kommune 2012 Olberg, S. og Lønnve, O.J.
2012 BioFokusNotat 2012-17 Naturfaglige undersøkelser i forbindelse med planlagte deponiområder i Lysebotn, Forsand Klepsland, J.T.
2012 BioFokusRapport 2012-16 Revisjon av naturtypebasen til Oppegård kommune Olberg, S. & Blindheim, T.
2012 BioFokusRapport 2012-16 Revisjon av naturtypebasen til Oppegård kommune Olberg, S. & Blindheim, T.
2012 BioFokusRapport 2012-16 Revisjon av naturtypebasen til Oppegård kommune Olberg, S. & Blindheim, T.
2012 BioFokusNotat 2012-15 Biologiske undersøkelser på Ånebymåsan i Nittedal kommune Gammelmo, Ø.
2012 BioFokusNotat 2012-15 Biologiske undersøkelser på Ånebymåsan i Nittedal kommune Gammelmo, Ø.
2012 BioFokusNotat 2012-14 Tilleggsregistreringer i deler av utredningsområde for Kjølen vindpark i Aremark, Østfold Hofton, T. H. & Blindheim, T.
2012 BioFokusRapport 2012-13 Florakartlegging i Raet landskapsvernområde, Arendal i 2011 Olsen, K.M.
2012 BioFokusRapport 2012-13 Florakartlegging i Raet landskapsvernområde, Arendal i 2011 Olsen, K.M.
2012 BioFokusRapport 2012-12 Naturfaglige registreringer av edelløvskog i Akershus, Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 2011 Blindheim, Terje (Red.)
2012 BioFokusNotat 2012-12 Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Abel, K.
2012 BioFokusNotat 2012-12 Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Abel, K.
2012 BioFokusNotat 2012-11 Skjøtselsinnspill for kulturlandskapet rundt Solli gård i Asker kommune Abel, K.
2012 BioFokusNotat 2012-11 Skjøtselsinnspill for kulturlandskapet rundt Solli gård i Asker kommune Abel, K.
2012 BioFokusNotat 2012-11 Skjøtselsinnspill for kulturlandskapet rundt Solli gård i Asker kommune Abel, K.
2012 BioFokusRapport 2012-9 Kartlegging av kalksjøer i Porsanger, Finnmark i 2011 Olsen, K.M. og Klepsland, J.T.
2012 BioFokusNotat 2012-9 Biologiske undersøkelser i Kalvmarka i Åmot kommune Gammelmo, Ø.
2012 BioFokusNotat 2012-9 Biologiske undersøkelser i Kalvmarka i Åmot kommune Gammelmo, Ø.
2012 BioFokusRapport 2012-7 Utkast til skjøtselsplan for Gåsøy, Nøtterøy kommune Jansson, U og Abel, K
2012 BioFokusNotat 2012-7 Ettersøk av elvesandjeger på to elveører langs Folla i Alvdal kommune Olberg, S.
2012 BioFokusRapport 2012-6 Utkast til skjøtselsplan for Hvaløy, Nøtterøy kommune Jansson, U og Abel, K
2012 BioFokusNotat 2012-6 Biologiske undersøkelser i Berg sandtak i Nittedal kommune Olberg, S.
2012 BioFokusRapport 2012-5 Elfenbenslav (Heterodermia speciosa) i Norge. Faggrunnlag for handlingsplan Hofton, T.H.
2012 BioFokusRapport 2012-5 Elfenbenslav (Heterodermia speciosa) i Norge. Faggrunnlag for handlingsplan Hofton, T.H.
2012 BioFokusRapport 2012-5 Elfenbenslav (Heterodermia speciosa) i Norge. Faggrunnlag for handlingsplan Hofton, T.H.
2012 BioFokusRapport 2012-5 Elfenbenslav (Heterodermia speciosa) i Norge. Faggrunnlag for handlingsplan Hofton, T.H.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2012 BioFokusRapport 2012-3 Neselva, Senningelva og Vesleelva i Kongsberg og Øvre Eiker — naturverdier og konsekvenser ifbm. planer om vannoverføring til Hakavik kraftverk Hofton, T.H. og Reiso, S.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-38 MIF-hytta — Bremsåsen — Malmmyråsen, Nedre Eiker — naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak ifbm planlagt lysløype Hofton, T. H.
2011 BioFokusRapport 2011-19 Naturtypekartlegging (nykartlegging og reinventeringer) i Bø kommune (Telemark) 2010 Hofton, T.H.
2011 BioFokusRapport 2011-18 Naturverdier og biologisk mangfold i et reguleringsplanområde ved Jønnbu på Lifjell, Bø kommune (Telemark) Hofton, T.H.
2011 BioFokusRapport 2011-18 Naturverdier og biologisk mangfold i et reguleringsplanområde ved Jønnbu på Lifjell, Bø kommune (Telemark) Hofton, T.H.
2011 BioFokusRapport 2011-18 Naturverdier og biologisk mangfold i et reguleringsplanområde ved Jønnbu på Lifjell, Bø kommune (Telemark) Hofton, T.H.
2011 BioFokusRapport 2011-18 Naturverdier og biologisk mangfold i et reguleringsplanområde ved Jønnbu på Lifjell, Bø kommune (Telemark) Hofton, T.H.
2011 BioFokusRapport 2011-18 Naturverdier og biologisk mangfold i et reguleringsplanområde ved Jønnbu på Lifjell, Bø kommune (Telemark) Hofton, T.H.
2011 BioFokusRapport 2011-13 Naturtypekartlegging i Åmot kommune 2009-2010. Øivind Gammelmo
2011 BioFokusRapport 2011-13 Naturtypekartlegging i Åmot kommune 2009-2010. Øivind Gammelmo
2011 BioFokusRapport 2011-13 Naturtypekartlegging i Åmot kommune 2009-2010. Øivind Gammelmo
2011 BioFokusRapport 2011-13 Naturtypekartlegging i Åmot kommune 2009-2010. Øivind Gammelmo
2011 BioFokusRapport 2011-13 Naturtypekartlegging i Åmot kommune 2009-2010. Øivind Gammelmo
2011 BioFokusRapport 2011-13 Naturtypekartlegging i Åmot kommune 2009-2010. Øivind Gammelmo
2011 BioFokusRapport 2011-13 Naturtypekartlegging i Åmot kommune 2009-2010. Øivind Gammelmo
2011 BioFokusRapport 2011-6 Naturtypekartlegging i Ringsaker kommune 2010 Høitomt, T. og Olsen, S.L.
2011 BioFokusRapport 2011-6 Naturtypekartlegging i Ringsaker kommune 2010 Høitomt, T. og Olsen, S.L.
2011 BioFokusRapport 2011-6 Naturtypekartlegging i Ringsaker kommune 2010 Høitomt, T. og Olsen, S.L.
2011 BioFokusRapport 2011-4 Utkast til overordnet skjøtselsplan for Leirelvslettene i Skedsmo og Fet kommuner Høitomt, T. og Olsen, K.M.
2011 BioFokusRapport 2011-4 Utkast til overordnet skjøtselsplan for Leirelvslettene i Skedsmo og Fet kommuner Høitomt, T. og Olsen, K.M.
2011 BioFokusRapport 2011-4 Utkast til overordnet skjøtselsplan for Leirelvslettene i Skedsmo og Fet kommuner Høitomt, T. og Olsen, K.M.
2011 BioFokusNotat 2011-3 Insektinventering på Mustad N ved Lilleaker i Oslo Olberg, S., Gammelmo, Ø., Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2011 BioFokusNotat 2011-3 Insektinventering på Mustad N ved Lilleaker i Oslo Olberg, S., Gammelmo, Ø., Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2011 BioFokusNotat 2011-3 Insektinventering på Mustad N ved Lilleaker i Oslo Olberg, S., Gammelmo, Ø., Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2011 BioFokusNotat 2011-3 Insektinventering på Mustad N ved Lilleaker i Oslo Olberg, S., Gammelmo, Ø., Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2011 BioFokusNotat 2011-3 Insektinventering på Mustad N ved Lilleaker i Oslo Olberg, S., Gammelmo, Ø., Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2011 BioFokusNotat 2011-3 Insektinventering på Mustad N ved Lilleaker i Oslo Olberg, S., Gammelmo, Ø., Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2011 BioFokusNotat 2011-3 Insektinventering på Mustad N ved Lilleaker i Oslo Olberg, S., Gammelmo, Ø., Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2011 BioFokusNotat 2011-3 Insektinventering på Mustad N ved Lilleaker i Oslo Olberg, S., Gammelmo, Ø., Lønnve, O.J. og Olsen, K.M.
2010 BioFokusRapport 2010-34 Naturverdier og naturtypelokaliteter i Håmmårbukta (Steinvik lager), Stjørdal kommune Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-33 Økta, Nore og Uvdal kommune - naturverdier, konsekvenser og avbøtende tiltak i fbm. planlagt småkraftverk Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-32 Dalaustbekken, Ringsaker kommune - Naturverdier, effekter og konsekvenser ifbm planlagt mikrokraftverk Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-32 Dalaustbekken, Ringsaker kommune - Naturverdier, effekter og konsekvenser ifbm planlagt mikrokraftverk Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-32 Dalaustbekken, Ringsaker kommune - Naturverdier, effekter og konsekvenser ifbm planlagt mikrokraftverk Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-32 Dalaustbekken, Ringsaker kommune - Naturverdier, effekter og konsekvenser ifbm planlagt mikrokraftverk Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-32 Dalaustbekken, Ringsaker kommune - Naturverdier, effekter og konsekvenser ifbm planlagt mikrokraftverk Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-27 Kartlegging av naturverdier i tre planlagte hytteområder i Engerdal kommune. Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-27 Kartlegging av naturverdier i tre planlagte hytteområder i Engerdal kommune. Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-27 Kartlegging av naturverdier i tre planlagte hytteområder i Engerdal kommune. Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-27 Kartlegging av naturverdier i tre planlagte hytteområder i Engerdal kommune. Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-27 Kartlegging av naturverdier i tre planlagte hytteområder i Engerdal kommune. Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-27 Kartlegging av naturverdier i tre planlagte hytteområder i Engerdal kommune. Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-27 Kartlegging av naturverdier i tre planlagte hytteområder i Engerdal kommune. Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-27 Kartlegging av naturverdier i tre planlagte hytteområder i Engerdal kommune. Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-19 Faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-19 Faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-19 Faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-19 Faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-19 Faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-19 Faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-19 Faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-19 Faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-19 Faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-19 Faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-19 Faglig grunnlag for og utkast til handlingsplan for storporet flammekjuke Pycnoporellus alboluteus Hofton, T.H.
2010 BioFokusRapport 2010-8 Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2008 og 2009 Høitomt, Torbjørn (Red.)
2010 BioFokusRapport 2010-8 Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2008 og 2009 Høitomt, Torbjørn (Red.)
2010 BioFokusRapport 2010-8 Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2008 og 2009 Høitomt, Torbjørn (Red.)
2010 BioFokusRapport 2010-8 Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2008 og 2009 Høitomt, Torbjørn (Red.)
2010 BioFokusRapport 2010-8 Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2008 og 2009 Høitomt, Torbjørn (Red.)
2010 BioFokusRapport 2010-8 Naturfaglige registreringer i forbindelse med ordningen ”frivillig vern” 2008 og 2009 Høitomt, Torbjørn (Red.)
2010 BioFokusRapport 2010-2 Skjøtselsplan for Meiåvollan og Steinsvollan, to setergrender i Holtålen kommune. Høitomt, T.
2010 BioFokusRapport 2010-1 Natur- og kulturlandskapskartlegging, samt innspill til skjøtsel på tre øyer i skjærgården øst, Nøtterøy og Tjøme Abel, K.
2010 BioFokusRapport 2010-1 Natur- og kulturlandskapskartlegging, samt innspill til skjøtsel på tre øyer i skjærgården øst, Nøtterøy og Tjøme Abel, K.
2010 BioFokusRapport 2010-1 Natur- og kulturlandskapskartlegging, samt innspill til skjøtsel på tre øyer i skjærgården øst, Nøtterøy og Tjøme Abel, K.
2010 BioFokusRapport 2010-1 Natur- og kulturlandskapskartlegging, samt innspill til skjøtsel på tre øyer i skjærgården øst, Nøtterøy og Tjøme Abel, K.
2010 BioFokusRapport 2010-1 Natur- og kulturlandskapskartlegging, samt innspill til skjøtsel på tre øyer i skjærgården øst, Nøtterøy og Tjøme Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-26 Supplerende naturtyperegistreringer for to skogområder sør for Selbusjøen Høitomt, T.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-13 Oppdatering av viltkartet, Asker kommune 2008 Abel, K.
2009 BioFokusRapport 2009-1 Naturtypekartlegging i Grue kommune 2008 Gammelmo, Ø., Blindheim, T., Klepsland, J.T., Lønnve, O.J., Olberg, S. og Olsen, K.M.
2009 BioFokusRapport 2009-1 Naturtypekartlegging i Grue kommune 2008 Gammelmo, Ø., Blindheim, T., Klepsland, J.T., Lønnve, O.J., Olberg, S. og Olsen, K.M.
2009 BioFokusRapport 2009-1 Naturtypekartlegging i Grue kommune 2008 Gammelmo, Ø., Blindheim, T., Klepsland, J.T., Lønnve, O.J., Olberg, S. og Olsen, K.M.
2009 BioFokusRapport 2009-1 Naturtypekartlegging i Grue kommune 2008 Gammelmo, Ø., Blindheim, T., Klepsland, J.T., Lønnve, O.J., Olberg, S. og Olsen, K.M.
2009 BioFokusRapport 2009-1 Naturtypekartlegging i Grue kommune 2008 Gammelmo, Ø., Blindheim, T., Klepsland, J.T., Lønnve, O.J., Olberg, S. og Olsen, K.M.
2009 BioFokusRapport 2009-1 Naturtypekartlegging i Grue kommune 2008 Gammelmo, Ø., Blindheim, T., Klepsland, J.T., Lønnve, O.J., Olberg, S. og Olsen, K.M.
2009 BioFokusRapport 2009-1 Naturtypekartlegging i Grue kommune 2008 Gammelmo, Ø., Blindheim, T., Klepsland, J.T., Lønnve, O.J., Olberg, S. og Olsen, K.M.
2009 BioFokusRapport 2009-1 Naturtypekartlegging i Grue kommune 2008 Gammelmo, Ø., Blindheim, T., Klepsland, J.T., Lønnve, O.J., Olberg, S. og Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-29 Biologisk mangfold i Molandsbekken og Berglibekken, Tokke kommune. Supplerende undersøkelser i forbindelse med kraftutbygging Reiso, S.
2008 BioFokusRapport 2008-29 Biologisk mangfold i Molandsbekken og Berglibekken, Tokke kommune. Supplerende undersøkelser i forbindelse med kraftutbygging Reiso, S.
2008 BioFokusRapport 2008-29 Biologisk mangfold i Molandsbekken og Berglibekken, Tokke kommune. Supplerende undersøkelser i forbindelse med kraftutbygging Reiso, S.
2008 BioFokusRapport 2008-29 Biologisk mangfold i Molandsbekken og Berglibekken, Tokke kommune. Supplerende undersøkelser i forbindelse med kraftutbygging Reiso, S.
2008 BioFokusRapport 2008-29 Biologisk mangfold i Molandsbekken og Berglibekken, Tokke kommune. Supplerende undersøkelser i forbindelse med kraftutbygging Reiso, S.
2008 BioFokusRapport 2008-29 Biologisk mangfold i Molandsbekken og Berglibekken, Tokke kommune. Supplerende undersøkelser i forbindelse med kraftutbygging Reiso, S.
2008 BioFokusRapport 2008-23 Dokumentasjon av biologisk mangfold i Tjernsrudtjern, Bærum 2008 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-23 Dokumentasjon av biologisk mangfold i Tjernsrudtjern, Bærum 2008 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-23 Dokumentasjon av biologisk mangfold i Tjernsrudtjern, Bærum 2008 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-23 Dokumentasjon av biologisk mangfold i Tjernsrudtjern, Bærum 2008 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-18 Søk etter klapregresshoppe i Oslo 2008 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-18 Søk etter klapregresshoppe i Oslo 2008 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-18 Søk etter klapregresshoppe i Oslo 2008 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-18 Søk etter klapregresshoppe i Oslo 2008 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-18 Søk etter klapregresshoppe i Oslo 2008 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-18 Søk etter klapregresshoppe i Oslo 2008 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-18 Søk etter klapregresshoppe i Oslo 2008 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-11 Naturtypekartlegging i Sør-Odal kommune 2007 Reiso, S., Olsen, K.M. og Blindheim, T.
2008 BioFokusRapport 2008-11 Naturtypekartlegging i Sør-Odal kommune 2007 Reiso, S., Olsen, K.M. og Blindheim, T.
2008 BioFokusRapport 2008-11 Naturtypekartlegging i Sør-Odal kommune 2007 Reiso, S., Olsen, K.M. og Blindheim, T.
2008 BioFokusRapport 2008-11 Naturtypekartlegging i Sør-Odal kommune 2007 Reiso, S., Olsen, K.M. og Blindheim, T.
2008 BioFokusRapport 2008-11 Naturtypekartlegging i Sør-Odal kommune 2007 Reiso, S., Olsen, K.M. og Blindheim, T.
2008 BioFokusRapport 2008-11 Naturtypekartlegging i Sør-Odal kommune 2007 Reiso, S., Olsen, K.M. og Blindheim, T.
2008 BioFokusRapport 2008-4 Ferskvannsfauna i Flora 2007 Olsen, K.M.
2008 BioFokusRapport 2008-3 Kartlegging av nøkkelbiotoper på Stor-Elvdal kommuneskoger Reiso, S., Hofton, T. H. og Klepsland, J.
2008 BioFokusRapport 2008-3 Kartlegging av nøkkelbiotoper på Stor-Elvdal kommuneskoger Reiso, S., Hofton, T. H. og Klepsland, J.
2008 BioFokusRapport 2008-3 Kartlegging av nøkkelbiotoper på Stor-Elvdal kommuneskoger Reiso, S., Hofton, T. H. og Klepsland, J.
2008 BioFokusRapport 2008-3 Kartlegging av nøkkelbiotoper på Stor-Elvdal kommuneskoger Reiso, S., Hofton, T. H. og Klepsland, J.
2008 BioFokusRapport 2008-3 Kartlegging av nøkkelbiotoper på Stor-Elvdal kommuneskoger Reiso, S., Hofton, T. H. og Klepsland, J.
2008 BioFokusRapport 2008-3 Kartlegging av nøkkelbiotoper på Stor-Elvdal kommuneskoger Reiso, S., Hofton, T. H. og Klepsland, J.
2008 BioFokusRapport 2008-3 Kartlegging av nøkkelbiotoper på Stor-Elvdal kommuneskoger Reiso, S., Hofton, T. H. og Klepsland, J.
2008 BioFokusRapport 2008-3 Kartlegging av nøkkelbiotoper på Stor-Elvdal kommuneskoger Reiso, S., Hofton, T. H. og Klepsland, J.
2008 BioFokusRapport 2008-3 Kartlegging av nøkkelbiotoper på Stor-Elvdal kommuneskoger Reiso, S., Hofton, T. H. og Klepsland, J.
2008 BioFokusRapport 2008-3 Kartlegging av nøkkelbiotoper på Stor-Elvdal kommuneskoger Reiso, S., Hofton, T. H. og Klepsland, J.
2007 BioFokusRapport 2007-14 Småkraftverk i Svartegjuv, Hjartdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold Reiso, S.
2007 BioFokusRapport 2007-14 Småkraftverk i Svartegjuv, Hjartdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold Reiso, S.
2007 BioFokusRapport 2007-14 Småkraftverk i Svartegjuv, Hjartdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold Reiso, S.
2007 BioFokusRapport 2007-14 Småkraftverk i Svartegjuv, Hjartdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold Reiso, S.
2007 BioFokusRapport 2007-14 Småkraftverk i Svartegjuv, Hjartdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold Reiso, S.
2007 BioFokusRapport 2007-9 Forvaltningsplan for naturreservatene Gressholmen-Rambergøya og Heggholmen, Oslo kommune Abel, K.
2007 BioFokusRapport 2007-9 Forvaltningsplan for naturreservatene Gressholmen-Rambergøya og Heggholmen, Oslo kommune Abel, K.
2007 BioFokusRapport 2007-9 Forvaltningsplan for naturreservatene Gressholmen-Rambergøya og Heggholmen, Oslo kommune Abel, K.
2007 BioFokusRapport 2007-9 Forvaltningsplan for naturreservatene Gressholmen-Rambergøya og Heggholmen, Oslo kommune Abel, K.
2007 BioFokusRapport 2007-9 Forvaltningsplan for naturreservatene Gressholmen-Rambergøya og Heggholmen, Oslo kommune Abel, K.
2007 BioFokusRapport 2007-4 Kartlegging av naturverdier i Gaupesteinmarka, i kommunene Ski, Enebakk og Hobøl Røsok, Øystein
2007 BioFokusRapport 2007-4 Kartlegging av naturverdier i Gaupesteinmarka, i kommunene Ski, Enebakk og Hobøl Røsok, Øystein
2007 BioFokusRapport 2007-4 Kartlegging av naturverdier i Gaupesteinmarka, i kommunene Ski, Enebakk og Hobøl Røsok, Øystein
2007 BioFokusRapport 2007-1 Oppdatering av naturtypekartet, Hvaler kommune, Østfold Blindheim, T., Olsen, K.M. og Wergeland Krog, O.M.
1998 BioFokusRapport 1998-1 Nøkkelbiotopregistreringer i forsøksfelt på Oppkuven, Geitaknottana, Gartlandsdalen, Sollia, Havsåsen og Gudbrandseterfjell Blindheim, T. og Røsok, Ø.
BioFokusNotat